План подготовки к ЦТ © Химовский УПК д/с СШ

 

XX

Изменение размера шрифта

Все современные браузеры позволяют изменять размер шрифта на странице сайта путем изменeния масштаба

В большинстве случаев для изменения масштаба воспользуйтесь комбинацией клавиш "Ctrl и +" или "Ctrl и -"

Так же можете использовать комбинацию "Ctrl и скролл"

Дополнительная информация доступна по ссылке https://support.google.com/chrome/answer/96810?hl=ru

РусскийБеларускi

 

Государственное учреждение образования

"Химовский учебно-педагогический комплекс детский сад  - средняя школа Бобруйского района" 

 

статистика посещений

Яндекс.Метрика

индекс цитирования

индекс цитирования

 

наш баннер

 

админ сайта

 

© copyright

 

План подготовки к ЦТ


ЗАЦВЯРДЖАЮ

                                         Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі

                                      “Хімоўскі вучэбна-педагагічны комплекс

                                                     дзіцячы сад – сярэдняя школа Бабруйскага раёна”

                     ______________ А. С Хілінскі

                           «_____» ______________ 2021 г.

 

 План работы

па падрыхтоўцы да ЦТ

у перыяд з 01.06.2021 па 03.07.2021

Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства  Шырокая В. У.

 

№ п/п

Тэма занятка

Дата

Час правядзення

Форма првядзення

1

Паўтарэнне

Утварэнне ВКЛ

Умацаванне вялікаккняжацкай улады

Княжанне Ягайлы

Дзяржаўны лад ВКЛ

Гаспадарчае развіццё

Культура і рэлігійнае жыццё

Княжанне Вітаўта

“Вялікая вайна” і Грундвальдская бітва

Грамадзянская вайна 1432-1439 гг.

Войска і вайсковая справа

Развіццё феадальнага грамадства

Развіццё гарадоў

Этнічнае развіццё беларускіх зямель

Культура беларускіх зямель у канцы XIV-XV ст

07.06

14.55-15.40

вочн

2

Паўтарэнне

Развіццё дзяржаўнага ладу ВКЛ

Палітычнае становішча ВКЛ

Гаспадарчае ажыўленне

Сацыяльныя працэсы ў ВКЛ

Царква і рэлігія

Культура

08.06

14.55-15.40

вочн

3

Паўтарэнне

Лівонская вайна

Утварэнне Рэчы Паспалітай

Палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай

Знешняя палітыка РП у першай палове XVII ст.

Сельская гаспадарка

Гарадское жыццё

09.06

11.00-12.00

вочн

3

Паўтарэнне

Рэфармацыя і Контррэфармацыя

Берасцейская царкоўная ўнія

Культура

Этнічныя працэссы

10.06

8.30-9.30

вочн

4

Рашэнне тэтавых заданняў

11.06

8.30-9.30

дыстанц.

5

Паўтарэнне

Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг. на беларускіх землях

Вайна Расіі з РП 1654-1667 гг.

Асаблівасці развіцця беларускіх зямель у апошняй трэці XVII ст.

Паўночная вайна 1700-1721 гг. на беларускіх землях

Грамадска-палітычнае жыццё ў першай палове XVIII ст.

Сацыяльна-эканамічнае жыццё ў першай палове XVIII ст.

Адукацыя, навука і грамадска-палітычная думка

Літаратура і мастацтва

12.06

8.30-9.30

вочн

6

Рашэнне тэтавых заданняў

14.06

8.30-9.30

дыстанц.

7

Паўтарэнне

Эканамічнае развіццё

Палітычны крызіс у Рэчы Паспалітай

Спробы палітычных рэформ у Рэчы Паспалітай

Паўстанне 1794 г. на беларускіх землях

Культура

15.06

8.30-9.30

дыстанц

8

Паўтарэнне

Становішча беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі ў канцы XVIII — пачатку XIХ ст.

Беларусь у перыяд Айчыннай вайны 1812 г.

Беларусь у перыяд Айчыннай вайны 1812 г.

Грамадска-палітычны рух у першай палове XIX ст. Змены ў палітыцы расійскага ўрада

Грамадска-палітычны рух у першай палове XIX ст. Змены ў палітыцы расійскага ўрада

Канфесіянальныя адносіны

Сельская гаспадарка і становішча сялян у першай палове XIX ст.

Прамысловасць, гандаль, гарады і мястэчкі Беларусі ў першай палове XIX ст.

Адукацыя і навука

Літаратура і мастацтва

16.06

8.30-9.30

вочн

9

Рашэнне тэтавых заданняў

17.06

8.30-9.30

вочн

10

Паўтарэнне

Адмена прыгоннага права

Паўстанне 1863—1864 гг.

Урадавая палітыка ў Беларусі ў апошняй трэці XIX ст.

18.06

8.30-9.30

вочн

11

Рашэнне тэтавых заданняў

19.06

8.30-9.30

дыстанц

12

Паўтарэнне

Развіццё капіталістычных адносін у вёсцы пасля адмены прыгоннага права

Прамысловасць і стан гарадоў, развіццё гандлю, фінансаў, транспарту ў 60-я гг. XIX — пачатку XX ст.

Фарміраванне палітычных партый і рухаў

Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ва ўмовах першай расійскай рэвалюцыі

Сталыпінскія рэформы ў Беларусі

21.06

8.30-9.30

вочн

13

Паўтарэнне

Умовы і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі

Адукацыя і навука

Літаратура і тэатр

Жывапіс і архітэктура

22.06

8.30-9.30

вочн

14

Рашэнне тэтавых заданняў

23.06

8.30-9.30

дыстанц

15

Паўтарэнне

Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях

Наспяванне крызісу ў грамадстве. Падзеі Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі

Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі

Спробы дзяржаўнага самавызначэння Беларусі

Стварэнне беларускай савецкай дзяржавы

Польска-савецкая вайна 1919—1921 гг. і другое абвяшчэнне

ССРБ

24.06

8.30-9.30

вочн

16

Рашэнне тэтавых заданняў

25.06

8.30-9.30

дыстанц

17

Рашэнне тэтавых заданняў

26.06

8.30-9.30

дыстанц

18

Паўтарэнне

БССР у гады новай эканамічнай палітыкі

Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай

гаспадаркі ў БССР

Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1920 — 1930-я гг.

Палітыка беларусізацыі. Развіццё адукацыі, навукі і культуры

ў БССР у 1920 — 1930-я гг.

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы

28.06

8.30-9.30

дыстанц

19

Рашэнне тэтавых заданняў

29.06

14.55-15.40

дыстанц

20

Паўтарэнне

Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў 1941—

1944 гг.

Разгортванне народнай барацьбы супраць германскіх акупантаў

Вызваленне БССР ад германскіх захопнікаў. Уклад беларускага народа ў перамогу над нацысцкай Германіяй. Удзел БССР у заснаванні ААН

30.06

8.30-9.30

дыстанц

21

Паўтарэнне

Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 40-х — першай палове 60-х гг. ХХ ст.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў другой палове 40-х —

першай палове 60-х гг. ХХ ст.

Грамадска-палітычнае становішча ў другой палове 60-х —

80-я гг. ХХ ст.

Сацыяльна-эканамічнае становішча ў другой палове 60-х —

80-я гг. ХХ ст.

Развіццё адукацыі, навукі і культуры ў другой палове 60-х —

80-я гг. ХХ ст.

01.07

8.30-9.30

дыстанц

22

Паўтарэнне

Станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту

Грамадска-палітычнае жыццё ў д. п. 90-х гг. ХХ ст. – п. XXI ст.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь

Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь

Развіццё адукацыі і навукі, культуры і спорту

02.07

8.30-9.30

дыстанц

23

Рашэнне тэтавых заданняў

03.07

8.30-9.30

дыстанц

 

План работы

па падрыхтоўцы да здачы цэнтралізаванага тэсціравання

па вучэбным прадмеце "Беларуская мова" ў 2020/2021 вучэбным годзе

настаўнік Самуха В.М.

Дата

Час

Тэма

Форма

28.05

14.55-15.40

Лексіка. Фанетыка.

Вочная

31.05

15.00-16.00

Арфаграфія. Марфеміка

Вочная

04.06

10.00-11.00

Назоўнік. Прыметнік. Лічэбнік.

Вочная

08.06

10.00-11.00

Дзеяслоў. Займеннік. Прыслоўе. Службовыя часціны мовы.

Вочная

11.06

10.00-11.00

Словазлучэнне. Просты сказ.

Вочная

15.06

10.00-11.00

Адасобленыя члены сказа. Складаны сказ.

Вочная

18.06

10.00-11.00

Аналіз тэставых заданняў 2021 года

Анлайн

 

План работы по подготовке к ЦТ по биологии,

в период с 25.05 по 25.06

Учитель биологии       М.А.Климова

Тема

Дата

Время

Форма

проведения

1

Химические компоненты живых организмов.

Клетка - структурная и функциональная единица живых организмов

27.05

15.00-16.00

Очная

2

Обмен веществ и превращение энергии в организме

29.05

13.00-14.00

Дистанционная

3

Размножение и индивидуальное развитие организмов

11.06

13.00-14.00

Дистанционная

4

Бактерии. Протисты. Грибы и лишайники

12.06

13.00-14.00

Дистанционная

5

Растения и их разнообразие

14.06

13.00-14.00

Очная

6

Животные. (Общая характеристика животных и их разнообразие. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви, Тип круглые черви, или Нематоды. Тип Кольчатые черви, Тип Моллюски)

15.06

13.00-14.00

Очная

7

Животные. (Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Распространение и строение )

16.06

11.00-12.00

Очная

8

Животные. (Тип Хордовые)

17.06

11.00-12.00

Очная

9

Организм человека. (Общая характеристика человека)

18.06

13.00-15.00

Очная

10

Организм человека. (Регуляция функций в организме человека)

18.06

13.00-15.00

Очная

11

Организм человека (Репродуктивная система)

18.06

13.00-15.00

Очная

12

Наследственность и изменчивость

19.06

13.00-14.00

Дистанц.

13

Селекция и биотехнология

21.06

13.00-14.00

Очная

14

Организм и среда. Поведениеим.

23.06

13.00-14.00

Очная

15

Вид. Популяция. Биосфера- живая оболочка планеты

24.06

13.00-14.00

Очная

16

Экосистема – основная структурная единица биосферы. Эволюция органического мира

25.06

13.00-14.00

Дистанц.

17

Происхождение и эволюция человека

25.06

13.00-14.00

Дистанц.

Заместитель директора по учебной работе                            Л.В.Ротань              

 

Уважаемые абитуриенты! На сайте УО "Могилевский государственный областной институт развития образования" во вкладке "В помощь учителю" (подготовка к ЦТ) размещены видеоматериалы, которые могут быть использованы при подготовке к ЦТ по учебным предметам (повторение, рекомендации по решению тестовых заданий).

Данные материалы Вы найдете, перейдя по ссылке снизу:

Видеоматериалы для подготовки к централизованному тестированию

Бобруйский государственный автотранспортный колледж. Все о репетиционном тестировании ЗДЕСЬ:

http://bgak.bntu.by/rt/rt-information.htm

1 марта 2019 года Министерство образования Беларуси приняло постановление  №21 «Об определении отметок, приравниваемых в 2019 году к неудовлетворительным». Согласно этому документу, минимальные баллы, которые абитуриенты должны получить на ЦТ в 2019 году, чтобы у них приняли документы в приемной комиссии, должны быть не ниже указанных. Примите к сведению!

А о том, как и где зарегистрироваться, сколько и кому платить, как избежать ошибок и нелепых ситуаций, какие документы и что еще можно взять с собой на тестирование  - читайте в «Памятке участника ЦТ» здесь.

  • «Белорусский язык» или «Русский язык» – min 10 баллов
  • Для специальностей филологического профиля – min 25.

По 1-му профильному предмету:

  • «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – min 20.
  • «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки — min 25.

По 2-му профильному предмету:

  • «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – min 10.
  • «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – min 15.

Min 7 баллов по предметам: «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» — при поступлении в вузы Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, а также на военные факультеты гражданских вузов и при поступлении на группы специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».


Компьютерное ЦТ

В процессе подготовки к ЦТ РИКЗ приглашает Вас принять участие в компьютерном тестировании по 14 учебным предметам: русский язык; белорусский язык; математика; физика; химия; биология; география; обществоведение; история Беларуси; всемирная история (новейшее время); иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский).

Внимание! Открыта онлайн-регистрация в УО "Республиканский институт контроля знаний".

Выполнив тест, абитуриент имеет возможность:

  • сразу же получить результат;
  • повторно выполнить задания, в которых были допущены ошибки, воспользовавшись при этом «подсказкой»;
  • ознакомиться с авторским решением предложенных заданий.

Содержание тестов постоянно обновляется.

Время проведения тестирования: понедельник – пятница: с 14:00 до 18:00.

Оплата за участие в репетиционном (компьютерном) тестировании осуществляется только посредством системы «Расчет» (ЕРИП).

Стоимость участия в репетиционном (компьютерном) тестировании составляет 7 рублей за один учебный предмет.

ПОДРОБНЕЕ: http://rikc.by/pctesting/36-kompyuternoe-testirovanie.html

Всю информацию  о ЦТ: подготовка, сроки, советы - вы можете найти на сайте Я ПОДРОСТОК

 


                             

 

Google+

Адрес: 213855 Могилевская область, Бобруйский район, аг. Химы, ул. Школьная, д. 28.

Телефон: +375(225)71-29-07

Электронная почта: himy@bobruisk.edu.by

 

Школа-это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.(А. Барбюс)